Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

KOZIENICE. POKONTROLNE WNIOSKI RIO

Sierpień 3, 2015

Ciąg dalszy kłopotów Tomasza Śmietanki

Udzielanie nienależnych ulg i umorzeń podatków, w tym podmiotom, które nawet o to nie wystąpiły! – to tylko jeden z wielu zarzutów sformułowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Ze środków na promocję sfinansowano np. publikację książki (praca doktorska) dr. inż. Tomasza Śmietanki na kwotę 18.900zł. Udzielono niezgodną z prawem dotację dla starostwa powiatowego w Kozienicach, burmistrz przyznawał, niezgodnie z prawem, dodatki dla zastępców i skarbnika gminy itd. Łącznie Regionalna Izba Obrachunkowa zawarła w swym protokole 24 nieprawidłowości. protokół do UM w Kozienicach wpłynął 25 czerwca.

Protokół RIO

Ps. Radni Martin Bożek i Józef Cytryniak wystosowali pismo do przew. Komisji Rewizyjnej Włodzimierza Kowalskiego w którym stosownie do zapisów ustawowych o samorządzie gminnym proszą Przewodniczącego Rady Mariusza Prawdę o zwołanie w ciągu miesiąca posiedzenia Komisji Rewizyjnej poświęconego następującym zagadnieniom:

 • 1) Informacja Burmistrza Gminy Kozienice nt. wyników kontroli prowadzonej od 17 marca do 7 maja 2015 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie oraz zastrzeżeń jakie Burmistrz złożył w związku z Wystąpieniem pokontrolnym z 22.06.2015 r. (znak: W.K. 0920. 19. 2015);
 • 2) Analiza (ocena) nieprawidłowości wykazanych w Wystąpieniu pokontrolnym RIO z 22.06.2015 r. (znak: W.K. 0920. 19. 2015) w kontekście działań, jakie należy podjąć w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości w przyszłości, w tym przez przyjęcie stosownych uchwał przez Radę Miejską w Kozienicach.
 • Oświadczenie w tej sprawie nadesłał do naszej redakcji radny M.Bożek, oto jego treść:

 • Mimo, że pan przewodniczący komisji rewizyjnej W. Kowalski deklarował, iż telefonicznie uzgodni termin posiedzenia komisji z wszystkimi jej członkami i zwoła posiedzenie, to do chwili obecnej takiego uzgodnienia nie poczynił. To jest kolejny przykład na to, że komisja rewizyjna nie wypełnia swojej podstawowej funkcji określonej w ustawie o samorządzie gminnym. A mianowicie, nie kontroluje – w imieniu Rady Miejskiej w Kozienicach – działalności burmistrza i podległych mu jednostek. Działania komisji to zwyczajna gra pozorów. Sprawa nieprawidłowości w gminie Kozienice, jakie stwierdziła w toku swojej kontroli RIO w czerwcu br., jest zbyt poważna, aby przew. W. Kowalski ją ignorował i blokował zwołanie posiedzenia komisji rewizyjnej. W tej sytuacji członkowie komisji, którzy złożyli wniosek o jej zwołanie w dniu 13 lipca br., będą musieli poszukać innych środków prawnych umożliwiających wyjaśnienie całej sprawy.

  Tygodnik OKO

  10 odpowiedzi na “KOZIENICE. POKONTROLNE WNIOSKI RIO”

  1. Mila pisze:

   To komu i na co jest potrzebna ta komisja?
   Mądre społeczeństwo przy następnych wyborach powinno spuścić takiego gościa. Mam nadzieje, że jak nie spełnia swojej roli należycie, a nawet wcale to i za pieniądze podatników też podziękuje.

  2. podatnik pisze:

   A to bardzo ciekawe w czym to taki opór Pana przew. Komisji Rewizyjnej?

  3. przedsiebiorca pisze:

   RIO stwierdziła, że burmistrz przyznawał ulgi podatkowe tym, którzy o to nie występowali. Wsórd tych, którzy korzystali z decyzji burmistrza, był Edward P. Czy to może chodzi o w-ce przewodniczącego Rady Miejskiej?

  4. iwo pisze:

   Czy i kiedy wiceburistrzowie Czerwiński i Bebelska zwrócą pobrane niezgodnie z prawem dodatki specjalne? Docenia swoich zauszników brmistrz Smietanka, prawo się nie liczy jemu wolno wszystko!!!

  5. iwo pisze:

   Jesli burmistrz Śmietanka przyznał dodatki specjalne w wysokości 60% uposażenia, to zgodnie z ustaleniami RIO tyko jeden wiceburmistrz ma do zwrotu grubo ponad 150 tys. zł? A ta kwota razy 3 (2 wiceburmistrzów i skarbnik) daje ok. 0,5 mln złotych!!! Skoro burmistrz przyznał dodatki niezgodnie z prawem tzn. że działał na szkodę gmina, a za to grozi odpowiedzialności karna do 5 lata więzienia!!!

  6. obserwator pisze:

   I tak się prawdopodobnie zakończy ten bajzel Burmistrza oraz osób co brali w tym udział. Pomagali ,tuszowali,i kombinowali z fakturami.Czyli skarbnik i reszta tuch psełdo inteligentów.

  7. mieszkan pisze:

   „Bajzel” to dobre okreslenie na to, co się działo z wydawaniem decyzji podatkowych przez burmistrza Śmietankę. RIO stwierdziła „nieprawidłowości w opodatkowaniu osób fizycznych polegające na opodatkowaniu niezgodnym z danymi ewidencji geodezyjnej”. Teraz szybko urzędnicy wzywają mieszkańców do zapłaty zaległych podatków od nieruchomości, a sami co roku – razem z nadzorujących ich burmistrzem – wydawali decyzje niezgodne z danymi w ewidencji geodezyjnej. Za nieudolność burmistrza płacą zatem mieszkańcy. Ludzie to dobiero skandal! Za trzy lata do tyły urząd naliczył mi ponad 600 zł. A takich przypadków jest całe mnóstwo

  8. Halina pisze:

   skarbnik gminny, dyrektor finansowy i bałagan w finansach !
   Burmajster namnożył niepotrzebnych stanowisk ale to za zasługi wielkie w doktorowaniu 🙂

  9. Alf pisze:

   Gmina Kozienice notorycznie nie płaci ludziom za ziemie zabrane pod drogi. Według ustawy powinna to zrobić w ciągu 30 dni a każe czekać do Grudnia 2017 roku !!! (cztery lata)
   To zwykłe ZŁODZIEJSTWO !!!

  10. uro pisze:

   „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

   Czy pobieranie nie prawnych dodatków jest szkodą publiczną ?

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.