Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

KOZIENICE. KOLIZJA NA UL. WARSZAWSKIEJ

Marzec 24, 2016

Dzisiaj (24.03) w godzinach porannych doszło do kolizji na ulicy Warszawskiej (przy zjeździe do szpitala). Informacje otrzymaliśmy od jednego z naszych czytelników.

To już druga kolizja w przeciągu tygodnia jaka miała miejsce na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Sikorskiego. W zderzeniu uczestniczyły dwa auta osobowe. Miejsce zdarzenia zabezpieczyła policja. Żaden z uczestników kolizji nie doznał poważniejszych obrażeń.

Red.
Fot. Tygodnik OKO

DSC01436

DSC01435

DSC01434

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Jedna odpowiedź do “KOZIENICE. KOLIZJA NA UL. WARSZAWSKIEJ”

  1. obserwator pisze:

    po co zasłonięta twarz policjanta? przecież jest w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.