Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

KOZIENICE – IX SESJA W POWIECIE

Lipiec 1, 2015

Najważniejszym punktem obrad w Starostwie Powiatowym w Kozienicach z 20 czerwca było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2014 r., sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2014 r. Nie była to oczywiście jedyna kwestia dyskutowana wczorajszego popołudnia przez radnych. Od lat wiodącym tematem jest trudna sytuacja SPZZOZ w Kozienicach.

Sprawozdanie starosty z podjętych działań w terminie od ostatniej sesji

Sesja rozpoczęła się od sprawozdania starosty z bieżącej działalności zarządu powiatu. Oto jego najważniejsze punkty:

 • Podjęto pracę w sprawie ustanowienia cen wywoławczych lokali w budynku mieszkalnym znajdującym się przy ul. Kochanowskiego 28.
 • Zajęto się zmianami w regulaminie dot. nagradzania nauczycieli. Następne spotkanie z przedstawicielami środowiska odbędzie się 6 lipca.
 • Rozmawiano w sprawie planu zarządzania ryzykiem powodziowym środkowego dorzecza Wisły. Wszystkie uwagi do niego zostały przekazane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadbano m.in. zabezpieczenie lewego brzegu Wisły (Regów Stary).
 • Poruszono sprawy kozienickiego szpitala – zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014 praz podjęto uchwałę dot. leasingu aparatów RTG oraz uchwałę ws. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku „E” szpitala na okres trzech lat. Zapoznano się z pismem dyrektora wydziału zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie opinii konsultantów wojewódzkich dot. restrukturyzacji oddziałów zakaźnego wewnętrznego i pediatrycznego. Radna Grażyna Ziółek dopytywała się na czym restrukturyzacja ma polegać. Otrzymała odpowiedź, że plan naprawczy jest wdrażany od kilki lat, więc konieczne było przeprowadzenie audytu zewnętrznego, aby rozeznać się w rzeczywistej sytuacji szpitala.
 • Zarząd zapoznał się z pismem komisji rewizyjnej rady powiatu kozienickiego w sprawi. rozważenia możliwości uzyskania oszczędności w ZSPG w Garbatce-Letnisko poprzez modernizację urządzeń cieplnych, między innymi poprzez korzystanie z kolektorów słonecznych.
 • Zasygnalizowano otrzymanie wniosków o dofinansowanie (m.in. z Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach w kwocie 3.5 tys złotych, na zakup i montaż generatora dwutlenku chlorku).
 • Głosowanie w sprawie udzielenia zarządowi powiatu kozienickiego absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014.

  Przed głosowaniem wywiązała się dyskusja miedzy radnym Romanem Wysockim a Starostą Januszem Stąporem. Radny poddał pod wątpliwość wykonanie budżetu, zwłaszcza w zakresie finansowania dróg oraz szpitala. Starosta odpowiedział – „Po latach tłustych mogą się pojawić lata chude”. Stwierdził, że problemy finansowe są wynikiem wielu czynników, głównie natężonej pracy inwestycyjnej w poprzednich latach. Mimo to planowane są na ten rok nowe inwestycje. Absolutorium przyjęto.

  Wydatki na drogi

  Przy okazji głosowania nad uchwałą dotyczącą planowanych wydatków, radny zakwestionował sens budowy w Woli Chodkowskiej nowego, szerokiego na trzy metry chodnika. Stwierdził – „Wydaje mi się że te pieniądze byłyby lepiej wydane na drodze w kierunku Holendrów Piotrkowskich (…) tamtędy poprowadzone są objazdy dla tirów”. Starosta odpowiedział, że chodnik należy się wszystkim mieszkańcom powiatu, ale ograniczenia budżetowe zmuszają do wyboru, które inwestycje zostaną przeprowadzone wcześniej.

  LGD Puszcza Kozienicka

  Pod głosowanie poddano także uchwałę na mocy której powiat kozienicki przystąpił do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka. W spotkaniach tej grupy Kozienice będzie reprezentować starosta.

  Tygodnik OKO

  2 odpowiedzi na “KOZIENICE – IX SESJA W POWIECIE”

  1. Janek pisze:

   Czy ktoś był na tej sesji?

  2. pracownik pisze:

   Kiedy zbankrutuje starostwo pod dowództwem Janusza Stąpora?

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.