Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

KOZIENICE. DOSZŁO DO STŁUCZKI

Marzec 18, 2016

Dzisiaj (18.03) około godziny 17:00 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Sikorskiego. Informacje otrzymaliśmy od jednego z naszych czytelników.

W zderzeniu uczestniczyło auto osobowe oraz dostawcze. Miejsce zdarzenia zabezpieczyła policja oraz straż pożarna. Żaden z uczestników kolizji nie doznał obrażeń.

Red.
Fot. Tygodnik OKO


wypadek-18-03

wypadek-18-03-1

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Jedna odpowiedź do “KOZIENICE. DOSZŁO DO STŁUCZKI”

  1. mieszkaniec pisze:

    trochę póżniej niż o 17:00, gdyż o o 17:30 jechałem do pracy i „najechałem” na to zdarzenie, ale jest to nieważne, liczy się to że nikomu się nic nie stało. Kilka lat temu sam miałem takie zdarzenie drogowe i byłem na miejscu kierowcy tej osobówki – najgorszemu wrogowi nie życzę takiego doświadczenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.