Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

KOZIENICE CITY BREAKERS 3 – FOTORELACJA

Czerwiec 12, 2016

Grawitacja to mit, a anatomia to przeżytek – do takich wniosków można było dojść obserwując turniej tańca break dance „Kozienice City Breakers 3”. 11 czerwca na muszli nad jeziorem ekipy z różnych stron Polski prezentowały swoje umiejętności w formie „bitew”.

„Bączki”, salta, podskoki na rękach – to tylko część towarzyszących choreografii elementów akrobatycznych. Spośród wielu utalentowanych uczestników jury musiało wyłonić najlepszych. Czy to świat stanął na głowie? Nie, to tylko tancerze.

Wieczorem odbył się koncert hip-hopowej grupy „Pokahontaz”.

Red.
Fot. Tygodnik OKO

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

2 odpowiedzi na “KOZIENICE CITY BREAKERS 3 – FOTORELACJA”

 1. ciekawy pisze:

  extra, a kto wygrał?

 2. Redakcja pisze:

  Zespół Ważka Skillz w walkach 3 vs. 3. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.