Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

W KOZIENICACH BEZPIECZNIEJ ?!

Czerwiec 21, 2015

DEBATA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W KOZIENICACH

19 czerwca w godzinach 12-14 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” mieszczącym się przy ul. Jana Kochanowskiego 1 w Kozienicach, odbyła się Społeczna Debata o Bezpieczeństwie. Było to już piąte w tym miesiącu spotkanie poświęcone tej tematyce w naszym województwie – wcześniej problematykę tę poruszano w Sokołowie Podlaskim, Pułtusku, Białobrzegach i w Grójcu. Debaty te są przeprowadzane w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, koordynującego działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa porządku publicznego. Jej organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

Głównym celem piątkowego spotkania była bezpośrednia wymiana informacji pomiędzy mieszkańcami a służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo, o istniejących zagrożeniach, w celu podęcia próby wspólnego wypracowania metod ich eliminowania. W związku z czym na debacie tej zjawili się m.in. samorządowcy, przedstawiciele oświaty – dyrektorzy miejscowych szkół i jednostek miejskich, spora grupa uczniów a także mieszkańcy Kozienic. Trzy miesiące temu byłem na podobnej debacie w Pionkach, tam Burmistrz Zawodnik grał jedne z pierwszych skrzypiec, więc tym bardziej mi osobiście – i z pewnością nie tylko mi – brakowało osoby Burmistrza Śmietanki.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem debaty każdy z uczestników miał okazję do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej poprawy działań funkcjonariuszy policji w Kozienicach i okolicy. Spotkanie rozpoczęło się od emisji „pełnego słodyczy” spotu reklamowego przybliżającego pracę Policji. Cykl tegorocznych debat społecznych, odbywający się pod hasłem „Wspólnie bezpieczniej”, jest ukierunkowany szczególnie na bezpieczeństwo osób starszych oraz partnerstwo w tym obszarze z ludźmi młodymi, którzy zarówno swoją postawą, jak i wrażliwością mogą na to bezpieczeństwo skutecznie oddziaływać. W związku z powyższym poruszono naturalnie jakże promowaną w ostatnim czasie przez krajową Policję kwestię bezpieczeństwa osób starszych – głównie Mazowieckiej Akademii Seniora, w której głównym zadaniem wolontariuszy jest organizowanie spotkań seniorów z przedstawicielami różnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Liderzy-wolontariusze przypominają seniorom o popularnych oszustwach m.in. na „wnuczka”, która to metoda nadal cieszy się wśród oszustów niemałym powodzeniem.

Powiatowym koordynatorem projektu w KMP Kozienice jest sierż. szt. Ilona Tarczyńska, u której można zaczerpnąć dodatkowych informacji na ten temat pod numerem tel. 48 614 42 23.

Podczas blisko półtoragodzinnych prezentacji ludzie się im przysłuchujący otrzymali jasny – podparty masą tabelek i wykresów – przekaz traktujący o wzroście bezpieczeństwa w naszym regionie, choć nie we wszystkich aspektach. Komendant powiatowy, insp. Stanisław Kondeja przyznał, że w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano znaczny wzrost kradzieży telefonów komórkowych i wzrost kolizji drogowych – w znacznej mierze z udziałem zwierząt. Odnotowano 79 wypadków drogowych z czego 9 ze skutkiem śmiertelnym, w ich wyniku aż 87 osób poniosło uszczerbek na zdrowiu. Główną przyczyną wypadków jest tradycyjnie brawura kierowców i nadmierna szybkość. Od ostatniej debaty zwiększyliśmy liczbę służb o ok. 20 tysięcy. Zatrzymano 144 prawa jazdy – o 38 mniej niż rok wcześniej.

W porównaniu z poprzednim rokiem Policja odnotowała spadek „popularności” Niebieskich Kart. Niestety nadal przemoc w rodzinie jest problemem, obok którego nie można przejść obojętnie. W 2014 roku poszkodowane zostały 223 osoby, z czego w 153 przypadkach były to kobiety. Jeśli chodzi o rodzaj przemocy, to prym wiodą tu przemoc psychiczna (41%) i fizyczna (30%), a dopiero na szarym końcu znajdujemy przemoc ekonomiczną (2%), i seksualną (1%) – poinformował inspektor.

Co jest regułą na tego typu debatach, głos oddano także przedstawicielowi Państwowej Straży Pożarnej w osobie mł. brygadiera Paweła Potuchy, który poruszył problem wypalania traw jako jedno z głównych zagrożeń z jakim mierzy się obecnie Państwowa Straż Pożarna. O pomstę do nieba woła fakt, że już w roku obecnym blisko 1/3 wszystkich pożarów dotyczyła tego typu przypadków. Zmarnowano w ten głupi sposób pieniądze, które można by było wydać na jakiś pożyteczny cel.

Naszą relację zakończmy hasłem debat na temat bezpieczeństwa: „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym” – Klaus Neyman.

JS

Tygodnik OKO

Jedna odpowiedź do “W KOZIENICACH BEZPIECZNIEJ ?!”

  1. mieszkaniec pisze:

    Co dają takie debaty pokazane przez Śmietanko- Stąporowe telewizje w skrótach?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.