Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

KOLEJNY KONKURS PLASTYCZNY ZA NAMI

Grudzień 15, 2015

Choinka na Święta”, pod takim hasłem odbył się kolejny konkurs plastyczny zorganizowany przez Kozienicki Dom Kultury. Tym razem uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI i gimnazjum z terenu gminy Kozienice wykazali się umiejętnością wykonania choinek. Spośród 53 prac komisja nagrodziła 13.

W skład komisji weszli: Luca Montagliani – włoski rysownik, Aneta Ośka – pracownik Warsztatu Terapii Zajęciowej i Agnieszka Bieńkowska – instruktor plastyki KDK im. Bogusława Klimczuka – sekretarz komisji. Jury oceniało: staranność i estetykę wykonania pracy, pomysłowość, zgodność z tematem i wytycznymi z regulaminu. Nagrody przyznano następująco:

 • KLASA IV-VI
 • I miejsce – Wiktoria Ciepielska z PSP nr 3, op. Danuta Kopyt;
 • II miejsce – Magdalena Majewska z PSP w Stanisławicach, op. Dorota Procka;
 • II miejsce – Daria Ciesielska z PSP nr 1 w Kozienicach, op. Anna Betlej;
 • III miejsce – Wiktoria Wierzbicka z PSP nr 3 w Kozienicach, op. Danuta Kopyt.
 • Wyróżnienia zdobyli: Katarzyna Filipczuk z PSP nr 3 w Kozienicach, op. Danuta Kopyt;
 • Justyna Siwek z PSP nr 3 w Kozienicach, op. Izabela Foremniak – Rusinowska;
 • Julia Podraza z PSP nr 3 w Kozienicach, op. Danuta Kopyt.
 • GIMNAZJUM
 • I miejsce – Sara Balcerzak z PG Świerże Górne op. Karina Delega;
 • II miejsce – Michał Jaskulak z PG Świerże Górne op. Karina Delega;
 • III miejsce – Kamila Niebrzegowskaz PG nr 1 w Kozienicach, op. Dorota Kogut.
 • Wyróżnienia zdobyli: Karolina Ośka z PG Świerże Górne, op. Karina Delega;
 • Aleksandra Mindewicz z PG 2 op. Irena Kobus;
 • Karolina Pietrzyk z PG 1 op. Dorota Kogut.
 • Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali z rąk Luci Montagliani i Agnieszki Bieńkowskiej dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnych konkursów organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury.

  Źródło: Kozienicki Dom Kultury

  01

  9

  13

  18 (2)

  Tygodnik OKO

  Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

  Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

  Możliwość komentowania jest wyłączona.