Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

KOLĘDY I PASTORAŁKI „NA TEN NOWY ROK”

Grudzień 14, 2015

Już po raz siódmy w Kozienickim Domu Kultury odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK. Tegoroczna edycja odbyła się 10 grudnia. Na scenie zaprezentowało się 140 wykonawców: solistów, duetów i zespołów wokalnych oraz chórów. Jury nagrodziło 28 prezentacji.

Uczestnicy występowali w trzech kategoriach konkursowych: soliści, zespoły wokalne i duety oraz chóry. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, komisja artystyczna w składzie: Mirosława Wójcicka – muzyk i wieloletni pedagog, laureatka wielu ogólnopolskich festiwali oraz Iwona Skwarek – radomski muzyk i wokalistka, postanowiła przyznać nagrody następująco:

 • W kategorii chóry:
 • I miejsce ex aequo – Śnieżynki z PSP nr 1 w Kozienicach i Mały Gospel z KDK;
 • III miejsce – Schola ze Świerży Górnych.
 • W kategorii soliści klasy 0 – III:
 • I miejsce – Patrycja Luśtyk z PSP nr 3 w Kozienicach;
 • II miejsce – Ines Jakubiec z PSP nr 3 w Kozienicach;
 • Wyróżnienia: Sara Szulen z PSP w Zajezierzu, Marika Witkowska – Kurtek z KDK i Michał Krekora z KDK.
 • W kategorii duety i zespoły wokalne klasy 0 – III:
 • I miejsce – Śnieżynki z PSP w Nowej Wsi.
 • W kategorii soliści klasy IV – VI:
 • I miejsce – Anna Wasińska z PSP w Janikowie;
 • II miejsce – Natalia Rutkowska z PSP nr 3 w Kozienicach;
 • III miejsce ex aequo – Emilia Olszewska z KDK i Aleksandra Dębowska z ZSP w Gniewoszowie;
 • Wyróżnienia: Julia Witosław z ZPO w Sieciechowie, Katarzyna Ziemska z ZSP w Gniewoszowie.
 • W kategorii duety i zespoły wokalne klasy IV – VI:
 • Wyróżnienie dla Julii Witosław i Julii Ciesielskiej z ZPO w Sieciechowie oraz zespołu Słowiczki z ZSP w Starych Słowikach.
 • W kategorii soliści gimnazjum:
 • I miejsce – Dominika Rodakowska z ZSS w Garbatce – Letnisko;
 • II miejsce – Patrycja Wołos z PG nr 1 w Kozienicach;
 • Wyróżnienie: Maja Kowalczyk z PG w Gniewoszowie.
 • W kategorii duety i zespoły wokalne gimnazjum:
 • Wyróżnienie: Agata Krześniak i Anita Kowalczyk z PG nr 2 w Kozienicach.
 • W kategorii soliści szkoły średnie:
 • I miejsce ex aequo – Ada Balcerzak z ZS nr 1 w Kozienicach i Martyna Pajączkowska z KDK;
 • II miejsce ex aequo – Natalia Grygiel i Marta Kusal (obie reprezentujące KDK);
 • III miejsce – Kinga Miklińska z ZS nr 1 w Kozienicach;
 • Wyróżnienia: Ada Balcerzak i Kinga Miklińska z ZS nr 1 w Kozienicach oraz zespół Vocaliosa ze Szkoły Muzycznej w Kozienicach.
 • Za udział w konkursie, każdy z wykonawców otrzymał pamiątkowy dyplom. Laureaci I miejsc zaprezentują się podczas VII Spotkania Wigilijnego Mieszkańców Ziemi Kozienickiej, a nagrody dla wszystkich laureatów zostaną wręczone w styczniu.

  Źródło: Kozienicki Dom Kultury

  Nagrodzeni i wyróżnieni w kategorii gimnazjum i szkoły średnie

  Nagrodzeni i wyróżnieni w kategorii soliści oraz duety i zespoły wokalne kl. IV - VI

  Nagrodzeni i wyróżnieni w kategorii chóry, soliści kl. 0 -III oraz duety i zespoły wokalne 0 - III

  Tygodnik OKO

  Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

  Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.