Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

JEDLNIA-LETNISKO. BRAK ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Czerwiec 30, 2014

    Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię na temat wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w 2013 roku. Przeciwnego zdania była Komisja Rewizyjna, której członkowie wnioskowali o nieudzielenie absolutorium wójtowi Piotrowi Leśnowolskiemu. Rada Gminy okazała się bardziej przychylna opinii komisji. Przy 14 głosujących radnych (1 nie brał udziału w głosowaniu), tylko siedmioro poparło wniosek o absolutorium, czym samym ten nie przeszedł. 

Emocji podczas 50. Sesji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nie brakowało już od pierwszych minut. Zanim jednak rozpoczęto dyskusję nad wykonaniem budżetu, poruszono wątek spornych działek przy ul. Słonecznej. Problem jest na tyle istotny, że na działkach których domagają się spadkobiercy mieści się m.in. przedszkole (ponad 50% powierzchni budynku), a także parking. Teren został niegdyś wywłaszczony pod budowę szkoły, ale kryterium celowości nie zostało spełnione. Spadkobiercy m.in. proponują ugodę, ale domagają się rekompensaty w wysokości 320 tys. zł.

Mimo, że sytuacja jest bardzo trudna, to obie strony samorządowego konfliktu z wójtem Piotrem Leśnowolskim i kolejno przewodniczącym Tadeuszem Kuropieską na czele sporą ilość czasu poświęciły na szukaniu winnego takowej sytuacji, a wręcz i wzajemnym obarczaniu siebie nawzajem. Ostatecznie wójt zapowiedział, że przygotuje odpowiednią dokumentację, a w pracach nad rozwiązaniem tego problemu ma mu pomóc powołana podczas sesji komisja nadzwyczajna, w której skład weszli radni: Katarzyna Baran, Maciej Frączek i Renata Solecka. Dość powiedzieć, że sprawa ciągnie się od… 2005 roku.

jed1

Absolutoryjne przepychanki

Dyskusja na temat absolutorium rozpoczęła się od przedstawienia i zapoznania się przez radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia ta była pozytywna, chociaż zawierała niewielkie uwagi. Dużo „ciekawszy” okazał się punkt, w którym przedstawiono wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium wójtowi gminy.

– W urzędzie gminy w 2013 zostały zwolnienie 2 osoby. Koszty poniesione w związku ze zwolnieniem tych osób wynosiły ponad 17 tys. Częste reorganizacje urzędu nie przyniosły dobrych efektów pracy, co uwidacznia m.in. wzrost zaległości w ściąganiu podatków – Zbigniew Spasiński krytykował politykę kadrową wójta. Przywołano również kwestię zwolnienia dyrektor szkoły i wypłacenia jej znacznej odprawy. Sprawa była tym bardziej kontrowersyjna, że ta właśnie dyrektor, podobnie jak wiceprzewodniczący rady Waldemar Lewandowski otrzymywali od poprzedniego wójta – Dariusza Rzeczkowskiego – wysokie nagrody finansowe.

jed3

Radni ponadto argumentowali, że wójt nie przygotował dokumentacji dla wykonania kanalizacji w kilku miejscowościach gminy. Zwłaszcza, że to on wprowadził te inwestycje do budżetu. Zarzutów było dużo więcej, jednak jak się okazało nie wszystkie dotyczyły bezpośrednio wykonania budżetu, ale sformułowane były raczej z pobudek politycznych. Po prawdzie to obydwie strony sporu daleko odbiegały od przedmiotu dyskusji, a słowa które padały, były coraz mocniejsze.

 Regionalna Izba Obrachunkowa opiniowała również wniosek komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium. RIO wskazywała na niestosowne uwagi i oskarżenia, które padały we wniosku, podkreślając że część z nich nijak ma się do kwestii wykonania budżetu.

jed2

Sporna prezentacja

Do kuriozalnej sytuacji doszło w momencie kiedy wójt Leśnowolski chciał przedstawić prezentację opartą na sprawozdaniu z wykonania budżetu. – Panie wójcie, przepraszam że panu przerywam. Nie wiem czy pan zrozumiał, ale mamy podpunkt dyskusja. Nie jakieś prezentacje – przerwał mu od razu przewodniczący Kuropieska.

W obronie wójta stanęła m.in. radna Marzena Wiosna-Michałek, która podkreśliła, że wypowiedź wójta jest właśnie głosem w dyskusji. – Nie będzie żadnej prezentacji! – upierał się Tadeusz Kuropieska.

– Po raz pierwszy w historii gminy został usunięty punkt, gdzie wójt prezentuje sprawozdanie podczas sesji absolutoryjnej – zaznaczył Leśnowolski i dodał: – To może powinienem dać panu swoją wypowiedź do autoryzacji? Obydwie strony zarzucały sobie manipulowanie informacjami. Spór nabierał na sile, osiągając wręcz absurdalny poziom.

Do dyskusji aktywnie włączył się były przewodniczący Jerzy Chrzanowski, ale Tadeusz Kuropieska od razu go zaatakował. – Pan ma chyba problem z gorączka – powiedział obecny przewodniczący. Obecny na sali radca prawny wskazał na fakt, że RIO zalecała przedstawienie przez wójta sprawozdania.

W końcu wójt został dopuszczony do głosu, ale zanim skarbnik Marcin Narożnik przedstawił sprawozdanie, Piotr Leśnowolski odniósł się do części zarzucanych mu przez RIO czynów. – Padł zarzut odnośnie dyrektorki ze szkoły w Jedlni-Letnisko. Nie będę szeroko komentował, ale p. została zatrudniona bodajże w kwietniu 2009 r., jeżeli przychodzi pracownik do szkoły, nauczyciel, dyrektor w 2009 r. i tego samego roku otrzymuje 32 tys. zł nagrody, a w następnych latach kolejne tysiące, że daje to kwotę ponad 80 tys., to jest to patologia. Jako Urząd Gminy jesteśmy w stanie ponieść każde koszty, żeby pozbyć się patologii – argumentował wójt i dodał: – Ponad 800 tys. zł nagród zostało wypłaconych w 2010 roku, nie macie moralnego prawa odzywać się na ten temat.

Wójtowi przerywał Tadeusz Kuropieska. Jednak jego słowa nie miały odzewu, w tym momencie ogłosił 5 minut przerwy, ale tylko część radnych opuściła salę. Większość obecnych sołtysów i połowa rady pozostała i słuchała dalej. – Żaden inkasent nie ma prawa pobierać 32 tys. nagród. Dlaczego dzieci nie dostały stypendium? Bo p. Lewandowski wziął do własnej kieszeni tysiące zł nagród. Nie przykryjecie tej patologii – skwitował wójt.

jed4

Kłótnia – kłótnią, ale…

Dyskusje trwały łącznie około 2-3 godzin, a poruszane tematy sięgały nawet kilkunastu lat wstecz. Jednak trudno pozbyć się wrażenia, że okazały się zbędne, bo wynik głosowania i tak był do przewidzenia. Obydwie strony miały kolejną możliwość do wyciągnięcia na forum publicznym kolejnych „nieciekawych” spraw. „Strona przewodniczącego” zarzucała błędy w wykonywaniu (a raczej nie wykonywaniu ich wcale lub w niewielkim stopniu) inwestycji, „strona wójta” mówiła nierzetelnym podejściu do sprawy absolutorium, a także przypominała o problemach poprzednich kadencji.

Ostatecznie w głosowaniu nad absolutorium wzięło udział 14 osób (nie głosował Maciej Frączek). Przy stanie 7 za, 7 przeciw absolutorium nie zostało udzielone wójtowi.

Mariusz Basaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.