Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

JADAR FAMILY DRIFT 2 JEDLIŃSK 2016

Maj 20, 2016

Family Drift to cykliczna impreza motoryzacyjna połączona z akcją charytatywną. tematem przewodnim jest drift, czyli pokazowa jazda samochodem w kontrolowanym poślizgu. ta technika jazdy specjalnie przebudowanymi samochodami prezentowana będzie przez profesjonalnych kierowców „latania bokiem” z całej polski.

Zapraszamy na drugą edycję imprezy Family Drift do Jedlińska, w niedzielę 26 czerwca 2016 r. – parking przed ośrodkiem sportu i rekreacji. Początek imprezy, którą śmiało można zarekomendować jako rodzinny piknik zaplanowano na godz. 11:00.

Jadar Family Drift 2 Jedlińsk 2016 to nie tylko świetna zabawa połączona ze zbiórką funduszy na szlachetny cel, ale także możliwość promocji i reklamy dla sponsorów. – Ubiegłoroczny sukces imprezy przekonał nas do zorganizowania kolejnej jej edycji – mówi naszemu tygodnikowi Wójt Gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę internetową jadar-family-drift.eu lub fanpage. Natomiast dla wszystkich, bez wyjątku, organizatorzy proponują konkurs. Zasady są proste. Publikujemy je poniżej:

  1. Polub i udostępnij fanpage Family Drift Jedlińsk.
  2. Znajdź i zrób zdjęcie jednemu z aut promujących Jadar Family Drift 2 Jedlińsk 2016.
  3. Wrzuć wykonane zdjęcie na oś czasu na fanpage Family Drift Jedlińsk.

Główną nagrodą w konkursie jest zestaw słuchawkowy bluetooth Explorer 500 z funkcją lokalizacji położenia słuchawki znajdującej się w zasięgu bluetooth oraz z funkcją BackTrack (wskazywanie miejsca ostatniego położenia słuchawki za pomocą GPS, gdy znajduje się ona poza zasięgiem bluetooth). Ponadto do wygrania: voucher na taxi drift w dniu imprezy, vouchery do sali VIP w klubie Taboo w Starej Błotnicy oraz unikalne gadżety z logo imprezy.

Zapraszamy do wspólnej zabawy! Tygodnik OKO, podobnie jak przed rokiem, jest patronem medialnym imprezy.

Regulamin konkursu

Więcej zdjęć

Pliki video

2 (1)

3

5

15

16

26

28

31

32

33

36

41

48

50

53

59

68

71

79

86

AVATAR 80

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.