Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

JADAR FAMILY DRIFT 2

Czerwiec 27, 2016

Początek niedzielnej imprezy w Jedlińsku był wspaniały: piękne słońce, ryczące samochody, tłumy kibiców.

Jednak po 2 godzinach, po przejściu burzy i gwałtownej ulewy, teren imprezy wyglądał żałośnie. Poprzewracane drzewa, porwane stoiska i parasole, brak prądu. Jednak zarówno organizatorzy jak i uczestnicy nie zrezygnowali. Co prawda tor był bardzo mokry ale po kilkunastu przejazdach zapach palonej gumy i kłęby dymu – tak związanych z zawodami driftowymi, było już czuć i widać. Po chwili „wrócił” prąd i impreza, choć nieco w okrojonej formie była dalej kontynuowana.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy.

Red.

drift_9815

drif_9816

drif_9820

drif_9824

drif_9826

drif_9828

drif_9829

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.