Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

IŚCIE KRÓLEWSKI BAL ZA NAMI

Styczeń 29, 2016

24 stycznia 2016 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się VI Bal Księżniczek i Książąt, na który przybyło 90 małych gości wraz z rodzicami. W oczekiwaniu na rozpoczęcie imprezy dzieci wspólnie wykonywały prace plastyczne takie jak: dekorowanie zimowego drzewa, ozdabianie szala dla Królowej Zimy, wydzieranie papierowych śnieżynek oraz plakat na temat: „Zimą najbardziej lubię…”. Gotowe prace stały się jednym z elementów wystroju sali balowej.

Gdy wszyscy goście zebrali się w sali, zostali przywitani przez Śnieżną Wróżkę oraz Śnieżynki. Następnie przy pomocy magicznego zaklęcia przywołano Królową Zimę. Powitano ją radośnie, obsypując papierowymi płatkami śniegu i zapraszając do wspólnej zabawy. Bal rozpoczęto uroczystym polonezem, który poprowadziła Królowa „Ogrodu Jordanowskiego”, Pani Urszula Strzelczyk. Następnie w jednym kręgu zatańczono do piosenki pt. „Zima lubi dzieci”, którą zadedykowano honorowemu gościowi.

Królowa Zima była jednak zmartwiona. Wyznała, że choć lubi dzieci najbardziej na świecie, to obawia się, że one nie darzą jej tym samym uczuciem, bo pewnie mają dość mrozu. Stwierdziła, że jest niesłusznie mylona ze złą Królową Śniegu z baśni Hansa Christiana Andersena. Dzieci żywo zaprzeczyły, wymieniając liczne zabawy, w które mogą bawić się tylko zimą. Śnieżna Wróżka przygotowała wiele zabaw tanecznych związanych z najzimniejszą porą roku. Nie zabrakło więc rozgrzewki, zimowego spaceru, lepienia bałwana, rzucania śnieżkami, jazdy na sankach, nartach i łyżwach oraz kuligu w różnorodnych zaprzęgach. Dzieci specjalnie dla Królowej Zimy nauczył się piec pyszne ciasto oraz samodzielnie wykonały łańcuch przyjaźni, aby zawsze przypominał Królowej o tym, jak bardzo jest kochana. Królowa Zima mogła przekonać się, jak wiele dzieci wiedzą na jej temat. Odpowiadały bezbłędnie na wszystkie zagadki, często nie czekając na dokończenie pytania. Szczęśliwa Królowa Zima nauczyła wszystkich swojego wyjątkowego tańca oraz obsypała przybyłych płatkami śniegu.

Do zabawy włączyła się również świta małych Księżniczek i Książąt, czyli ich rodzice. Tych, którzy swoim wytwornym strojem wyróżniali się spośród wszystkich gości, nagrodzono słodkim upominkiem i zaproszono do specjalnej zabawy. Każdy z nich miał za zadanie ułożyć zaklęcie, dzięki któremu uda się zatrzymać zimę na dłużej.

Mimo zimowej tematyki zabaw i piosenek w sali balowej Ogrodu Jordanowskiego już dawno nie panowała tak gorąca atmosfera. Można było więc nieco ochłonąć w specjalnie przygotowanej kawiarence oraz posilić się pysznym gofrem i herbatą.

Zanim Królowa Śniegu pożegnała gości, pomogła Śnieżnej Wróżce zaczarować dzieci, aby zawsze były grzeczne i wesołe. Bal zakończono tańcem z balonami, które Królowa „Ogrodu Jordanowskiego” i Śnieżynki rozdawały małym Księżniczkom i Książętom.

Karnawałowe szaleństwo zostało utrwalone przez pracownika Ogrodu Jordanowskiego, fotografa Grzegorza Drożdża oraz lokalną telewizję Kronikę Kozienicką KDK.

M.C.

2016.01.24Bal_GD-0062

2016.01.24Bal_GD-0085

2016.01.24Bal_GD-0091

2016.01.24Bal_GD-0093

2016.01.24Bal_GD-0148

2016.01.24Bal_GD-0159

2016.01.24Bal_GD-0178

2016.01.24Bal_GD-0224

2016.01.24Bal_GD-0238

2016.01.24Bal_GD-0252

2016.01.24Bal_GD-0264

2016.01.24Bal_GD-0274

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.