Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

GRUPA KRADNĄCA ROWERY – ROZBITA!

Lipiec 28, 2016

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach zatrzymali 4 mężczyzn, którzy trudnili się kradzieżą rowerów. Kradzieży dokonywali na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. W sumie policjanci odzyskali 6 jednośladów.

Wysiłki kozienickich kryminalnych zakończyły się sukcesem. Policjanci rozbili grupę zajmującą się kradzieżą i handlem rowerami. Zatrzymani to 4 mężczyźni w wieku od 20 – 33 lat, wszyscy to mieszkańcy powiatu kozienickiego. W sumie ukradli oni 13 rowerów. Na swoje łupy wybierali droższe egzemplarze. Rowery kradli na terenie powiatu radomskiego, kozienickiego oraz ryckiego. Najczęściej w miejscach, gdzie pozostawione były one bez nadzoru lub zabezpieczenia – pod marketami, sklepami czy blokami. Jeśli rowery były zapięte mężczyźni przecinali linki zabezpieczające.

Trzech mężczyzn dokonywało kradzieży, natomiast najstarszy trudnił się ich sprzedażą. Policjanci odzyskali 6 skradzionych rowerów. Teraz zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast osobie, która trudniła się handlem do 5 lat pozbawienia wolności.

Właścicieli odzyskanych rowerów prosimy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach w celu rozpoznania i odebrania jednośladu. Niezbędnym jest przedstawienie dowodów świadczących o prawie do własności do roweru.

Najczęściej kradzieże dokonywane są z okolic sklepów, marketów czy innych miejsc publicznych. Łupem złodziei padają z reguły rowery w ogóle niezabezpieczone lub zabezpieczone w nierzetelny sposób. Dlatego Policja apeluje do wszystkich właścicieli i użytkowników o solidne zabezpieczanie jednośladów podczas pozostawiania ich ma mieście. Należy również zwrócić uwagę na miejsce parkowanie roweru. Najlepiej aby było ono widoczne przez przechodniów i w zasięgu monitoringu.

Dodatkowo istnieje możliwość oznakowania i z tym związanej rejestracji roweru w policyjnych bazach. Znakowanie takie odbywa się w każdej Komendzie Miejskiej czy Powiatowej Policji.

Źródło: mł.asp. Ilona Tarczyńska

rower-5

rower-4

rower-3

rower-2

rower-1

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.