Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

GNIEWOSZÓW MA WÓJTA

Lipiec 4, 2016

INF. WŁASNA z dnia 04.07.2016

Po drugiej turze, zwycięzcą i jednocześnie wójtem Gniewoszowa został Marcin Szymon Gac. Oficjalne wyniki już wkrótce pojawią się na stronie Gminy.


INF. WŁASNA

Zgodnie z przewidywaniami potrzebna będzie druga tura dla wyłonienia wójta Gminy Gniewoszów. Zmierzą się w niej Dariusz Tomasz Wiraszka oraz Marcin Szymon Gac. Trzecie miejsce w pierwszej turze zajął Stefan Marek Banaś, który nieznacznie wyprzedził po. wójta Józefa Cytryniaka.


Przedterminowe wybory Wójta w Gniewoszowie

W czterech lokalach wyborczych można głosować na jednego z ośmiu kandydatów na stanowisko wójta gminy Gniewoszów.

Poniżej adresy komisji obwodowych:

 • – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie, ul. Konopnickiej 19;
 • – PSP w Wysokim Kole, Wysokie Koło 22;
 • – budynek po starej szkole podstawowej w Oleksowie, Oleksów 63;
 • – remiza OSP w Sarnowie, Sarnów 19.

Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7 i trwać będzie do 21.00. Jeżeli żaden z kandydatów nie przekroczy 50 % +1 głosów, za dwa tygodnie odbędzie się II tura, w której weźmie udział 2. kandydatów z najlepszymi wynikami.

Lista kandydatów:

 1. Paweł Bartłomiej Aranży, 36 lat, zam. Gniewoszów, wykształcenie wyższe.
 2. Stefan Marek Banaś, 63 lata, zam. Oleksów, wykształcenie średnie
 3. Roman Bąk, 46 lat, zam. Zwola, wykształcenie średnie techniczne
 4. Józef Cytryniak, 64 lata, zam. Kozienice, wykształcenie wyższe techniczne
 5. Marian Tadeusz Frądczyk, 62 lata, zam. Gniewoszów, wykształcenie średnie
 6. Marcin Szymon Gac, 36 lat, zam. Zalesie, wykształcenie wyższe
 7. Barbara Mokrzyńska, 60 lat, zam. Gniewoszów, wykształcenie wyższe
 8. Dariusz Tomasz Wiraszka, 51 lat, zam. Kozienice, wykształcenie wyższe

Red.

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.