Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

GMINA KOWALA. Wyróżnienie za pomoc osobom niepełnosprawnym

Październik 29, 2013

GMINA KOWALA
Wyróżnienie za pomoc osobom niepełnosprawnym
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wyróżniła gminę Kowala w V edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 listopada i będzie połączone ze szkoleniem z zakresu działań na rzecz pełnej aktywizacji osób niepełnosprawnych.
W tym roku fundacja nagrodziła samorządy, które stosują dobre praktyki w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych i wdrażają działania przyczyniające się do wyrównywania szans tej grupy społecznej w dostępie do różnych dziedzin życia publicznego. „Samorząd Równych Szans” jest organizowany cyklicznie już od 2009 r. Jego piąta edycja w 2013 r. objęła po raz kolejny konkurs na samorząd realizujący najlepsze projekty na rzecz osób niepełnosprawnych, wsparcie edukacyjne pracowników samorządowych, a także akcję promocyjną skierowaną do lokalnych i ogólnopolskich mediów. Warto dodać, że większość nagrodzonych samorządów to duże miasta, a Kowala to jedna z nielicznych gmin wiejskich, której udało się zyskać uznanie fundacji.kowala_dzień serca 2013

kowala_wyjazd integracyjny

Gmina Kowala od wielu lat stara się być samorządem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Różnorodne działania na rzecz tej grupy mieszkańców podejmowane są zarówno przez urząd gminy jak i ośrodek pomocy społecznej. Wsparcie GOPS-u ma bardzo szeroki zakres i obejmuje m.in. prowadzenie punktu informacyjnego, w którym można uzyskać porady socjalne, pomoc w pisaniu pism, otrzymać wnioski na turnusy rehabilitacyjne i środki rehabilitacyjne. Ośrodek organizuje każdego roku Choinkę z Uśmiechem, Dzień Serca, spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz konferencje poświęcone tematyce integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Działania urzędu gminy to m.in. zapewnienie tłumacza języka migowego, dostosowanie budynku do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz modernizacja strony internetowej gminy ułatwiające jej obsługę przez osoby niedowidzące.
Od marca 2013 roku w urzędzie gminy działa zespół ds. pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym. Zespół dokonał kompleksowej diagnozy obu środowisk i przygotował program konkretnych działań na ich rzecz. W sierpniu projekt został przyjęty przez Radę Gminy w Kowali i wszedł w fazę realizacji, m.in. poprzez organizację szkoleń dla pracowników, wyjazdy integracyjne osób starszych i niepełnosprawnych oraz wprowadzenie kolejnych ułatwień w obsłudze osób mających problemy ze wzrokiem i trudności w poruszaniu się.
Szczególne uznanie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego zyskały projekty gminy Kowala, polegające na likwidacji wykluczenia cyfrowego poprzez przekazanie osobom niepełnosprawnym komputerów i zapewnienia dostępu do Internetu. Łącznie w latach 2011 – 2013 taką formą pomocy w gminie Kowala objętych zostało 65 rodzin z problemem niepełnosprawności, a wkrótce zostanie objętych kilkanaście kolejnych.
Lista nagrodzonych w konkursie „Samorząd Równych Szans” w roku 2013

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.