Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

FINAŁ KONKURSU „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”

Maj 17, 2016

13-15 maja miał miejsce finał XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” organizowanego przez PTTK i redakcję „Poznaj Swój Kraj”. Do Kozienic zjechało ponad 120 gości. Mieli oni okazję uczestniczyć w oficjalnej uroczystości wręczenia nagród oraz, jak przystało na prawdziwych krajoznawców, zwiedzić ziemię kozienicką.

Przyjechało ponad 120 osób. Zlot był przygotowywany przez blisko 20 wolontariuszy. Ok. 30 uczniów pomagało w organizacji. Uczestnicy pochodzili z całej Polski, z ponad 40 miast. Wszyscy wyjeżdżali z Kozienic bardzo zadowoleni” – komentuje wydarzenie w imieniu organizatorów Mirosław Mazur, na co dzień nauczyciel ZS nr 1.

13 maja w piątek uczestnicy zlotu zostali oprowadzeni po Kozienicach (stadnina koni, muzeum, zespół pałacowo-parkowy) oraz uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez pracowników KDK. Sobotnia gala wręczenia nagród wypełniła dużą salę CKA. Na trzygodzinnej imprezie pojawili się przedstawiciele lokalnych władz, redaktorzy prasy branżowej, członkowie PTTK, ludzie nauki, a zwłaszcza młodsi i starsi krajoznawcy. Wydarzenie uświetniły pokazy taneczne i występy wokalne młodzieży uczestniczącej w zajęciach pozaszkolnych KDK. Po południu zlotowicze odwiedzili kościół pobenedyktyński w Opactwie, muzeum w Czarnolesie, jak również obejrzeli pokazy grup rekonstrukcji historycznej w Garbatce Letnisko. Niedzielne atrakcje obejmowały wycieczkę do Królewskich Źródeł w towarzystwie leśników.

Grand prix w kat. szkół podstawowych przypadło opracowaniu „Suchą nogą przez rzekę… Leśnickie mosty, mostki, mosteczki” autorstwa Bartłomieja Kawińskiego, Marty Ogrodnik, Weroniki Gałek ze SP nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu (opiekun Iwona Roman-Maciejewska, Piotr Staniów). W kat. szkół gimnazjalnych triumfowało PG. im. J. Kochanowskiego w Rusinowie dzięki pracy Aleksandry Kucharczyk „Głęboka studzienka, głęboko kopana, a nad nią Oleńka jak wymalowana” (opiekun Kazimiera Woźniak). W kat. szkół ponadgimnazjalnych grand prix zostało przyznane Dominice Bernackiej z ZSP nr 1 im. S. Staszica w Opocznie za opracowanie „Fryzjerstwo to wielki dar tworzenia” (opiekun Aleksandra Śmietana).

Wśród finalistów znalazło się wielu uczniów z naszego regionu. Podopieczni Mirosława Mazura – Kamil Kultys, Karolina Czarnecka, Aleksandra Zając z ZS nr 1 w Kozienicach zajęli II miejsce w kat. szkół ponadgimnazjalnych za pracę zbiorową „Budownictwo Powiśla Kozienickiego”. II miejsce w kat. prac zbiorowych szkół podstawowych zajęły Zuzanna Majewska, Maja Strzelecka, Karolina Dudziak z PSP w Bogucinie. Pod kierunkiem Marioli Gębskiej opracowały one pracę „Tradycja rzecz święta”. Nagrodę specjalną im. Łukasza Wojeckiego otrzymała Kinga Stalmach z PSP im. im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej w Garbatce-Letnisko. Pod opieką Ireny Cieloch napisała pracę „Zapisane w krysztale”.

Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” ma szeroką formułę, która obejmuje opracowania oraz prezentacje multimedialne. Wśród głównych tematów poruszanych przez uczniów znajdują się wspomnienia rodzinne, opisy miejsc, zwyczajów, ścieżek turystyczno-krajoznawczych, dzieje lokalnych społeczności, mniejszości narodowych, polonii itp. Jury pod przewodnictwem Andrzeja Gordona, wiceprezesa Zarządu PTTK miało trudny orzech do zgryzienia. Z samego tylko województwa mazowieckiego wpłynęło blisko pół tysiąca prac. Tak żywe zainteresowanie nie powinno dziwić, ponieważ konkurs na przestrzeni ponad 20 lat wypracował swoją pozycję.

Red.
Fot. M. KordasMicrosoft Word - Program dla uczestnikA3w.docx


Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.