Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

„FERIE W MUZEUM” – PODSUMOWANIE

Luty 25, 2016

Podczas ferii zimowych Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce przygotowało dla najmłodszych specjalną ofertę zajęć pn. „Ferie w muzeum”. W czasie ośmiu spotkań, grupa dzieci ze szkół podstawowych uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych na ekspozycji pałacu Pułaskich, w warsztatach plastycznych i grach.

Na pierwszych zajęciach dzieci poznawały tajniki kodeksu rycerskiego, wszyscy przenieśliśmy się w czasie do XIV w., czyli okresu kiedy furorę na turniejach rycerskich robił Stanisław Ciołek – rodem z leżącej nieopodal Warki Ostrołęki. Wykonywano z tektury miecze kształtem i wzorem podobne do tych, jakimi walczono na średniowiecznych polach bitew.

Kolejnego dnia pracownicy muzeum przybliżyli dzieciom pasjonującą historię wareckich kościołów – tych istniejących i tych, które nie przetrwały do czasów współczesnych. Podczas zajęć wybraliśmy się na spacer do kościoła pofranciszkańskiego, gdzie dzieci usłyszały historię o książętach mazowieckich pochowanych w tutejszych w kryptach.

Trzecie warsztaty poświęciliśmy dawnym wareckim rzemieślnikom, z których produktów gród nad Pilicą słynął nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce. Niektóre dzieci mogły się sprawdzić choćby w roli garncarza. Co prawda glinę musiała nam zastąpić plastelina, ale i tak wyrób był przedniej jakości! Na kolejnych dwóch spotkaniach badaliśmy nasze korzenie, budowaliśmy drzewa genealogiczne – wszystko po to, by najmłodsi zrozumieli, jak ważna jest pamięć o swoich przodkach.

Niekiedy musieliśmy nasze plany zmienić. Kiedy już wybieraliśmy się z dziećmi na poszukiwania znajdującego się gdzieś na terenie parku skarbu – padający deszcz zmusił nas do pozostania w pałacu. Dobrze, że i tu był ukryty jeszcze jeden, na pewno nie mniej cenny. Dzieci odnalazły skarb, choć nie było to łatwe. Po drodze musiały bowiem rozwiązać liczne zagadki i rebusy. Koniec końców skarb padł ich łupem!

Na siódmym spotkaniu zgłębialiśmy historię Warki dokładnie poznając niedawno otwartą multimedialną wystawę stałą „Warka – miasto dotknięte historią”. Te zajęcia były jednocześnie częścią szerszego projektu pn.: „Ferie w Warce”, współorganizowanego przez inne wareckie instytucji. Ósme i zarazem ostatnie warsztaty organizowane przez muzeum spędziliśmy w winiarskim parku, poznając tutejszą przyrodę. Dzieci dokarmiały ptaki, a po powrocie do pałacu uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Trochę żal, że ferie już się skończyły. Mamy jednak nadzieję, że już niebawem dzieci ponownie zawitają do wareckiego muzeum – będzie ku temu jeszcze niejedna okazja.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zaufanie, a dzieciom za wspaniałą przygodę i wspólnie spędzony czas.

Źródło: Muzeum im. K. Pułaskiego

warka2

warka1

warka

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.