Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

ENEA WYTWARZANIE SP Z O.O. MA NOWY ZARZĄD

Marzec 12, 2016

W piątek 11 marca br. nastąpiły zmiany w zarządzie Enei Wytwarzanie. Ze skutkiem na dzień 13 marca odwołani zostali dotychczasowi prezesi Enei Wytwarzanie: Krzysztof Sadowski, Piotr Andrusiewicz, Grzegorz Staniewski i Michał Prażyński.

Nowym prezesem spółki odpowiedzialnej w Grupie Enea za produkcję energii i ciepła został Wacław Bilnicki. Pozostali nowi członkowie zarządu Enei Wytwarzanie to: Grzegorz Kotte – Wiceprezes ds. Technicznych, Elżbieta Piwoński – Wiceprezes ds. Korporacyjnych, Stefan Pacyński – Wiceprezes ds. Strategii Rozwoju oraz Dariusz Skiba – Wiceprezes ds. Ekonomiczno–Finansowych. Szóstym członkiem Zarządu pozostaje wybrany przez załogę Wiceprezes ds. Pracowniczych, Grzegorz Mierzejewski.

Wacław Bilnicki, Prezes Zarządu Enei Wytwarzanie, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem, do Grupy Enea przychodzi z firmy Mariposa Industry, wcześniej był związany m.in. z PGNiG Energia, PP Porty Lotnicze, Agencją Rozwoju Przemysłu i Totalizatorem Sportowym. W 2009 roku był dyrektorem w należącej do Enei spółce Kozienice II, przygotowywał wówczas inwestycję budowy bloku 1075 MW.

Grzegorz Kotte, Wiceprezes ds. Technicznych to absolwent m.in. Politechniki Warszawskiej i George Washington University. Od lat związany z branżą energetyczno-ciepłowniczą, do Grupy przychodzi ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie był Dyrektorem Centrum Realizacji Inwestycji.

Elżbieta Piwoński, Wiceprezes ds. Korporacyjnych ukończyła Uniwersytet Wrocławski oraz Wyższą Szkołą Pedagogiki Specjalnej. Jest adwokatem, przez lata prowadziła własną działalność gospodarczą. Wraca do firmy: w latach 2008-2012 była kierownikiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego i pełnomocnikiem Zarządu ds. kontaktów z Organizacjami Związkowymi w Enei Wytwarzanie.

Stefan Pacyński, Wiceprezes ds. Strategii Rozwoju to doktor nauk technicznych, absolwent m.in. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Urbana Collage Uniwersytetu Stanowego Ilinois. Jest doświadczonym menedżerem, do Enei przychodzi z międzynarodowej korporacji, tj. Alstom Power.

Dariusz Skiba, Wiceprezes ds. Ekonomiczno–Finansowych, ukończył studia na Politechnice Radomskiej, Politechnice Śląskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej. Jest menedżerem z doświadczeniem w branży, większość swojej kariery zawodowej spędził w Polskiej Grupie Energetycznej, z której przychodzi do Enei.

Źródło: cire

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

6 odpowiedzi na “ENEA WYTWARZANIE SP Z O.O. MA NOWY ZARZĄD”

 1. pisiory czyszczą pisze:

  #DobraZmiana trwa w najlepsze, PiS się panoszy.

 2. Robert pisze:

  Panie Redaktorze, zmiany nastąpiły w zarządzie Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Zarząd firmy Enea S.A ( taki opis znajduje się w tytule) pozostaje bez zmian.

 3. Robert pisze:

  Wydaje, mi się jednak, że nie poprawiliście ( tytuł: ” ENEA WYTWARZANIE S.A. MA NOWY ZARZĄD”). Dla wyjaśnienia, zmieniony został zarząd Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. ( jeszcze niedawno nazwa Enea Wytwarzanie S.A., a jeszcze wcześniej po prostu Elektrownia Kozienice S.A.). Na dzień dzisiejszy nie istnieje podmiot który wymieniacie czyli Enea Wytwarzanie S.A.( istnieje zaś Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., której zarząd zmieniono oraz Enea S.A której zarząd na dzień dzisiejszy pozostaje bez zmian).

 4. Anonim pisze:

  Gratulacje dla Pana Dareka Piwońskiego- Przewodniczącego powiatowego PiS-u . W Panu teraz wielka nadzieja dla Kozienic i powiatu kozienickiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.