Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

BUDOWA TYMCZASOWEGO PROGU NA WIŚLE

Listopad 17, 2015

Susza hydrologiczna i utrzymujący się nienaturalnie niski stan wody w Wiśle zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Warszawy i Mazowsza. Dlatego, kierując się nadrzędnym interesem publicznym, Enea Wytwarzanie rozpoczęła prace nad budową tymczasowego progu podpiętrzającego na Wiśle.

Woda jest niezbędna do prowadzenia głównych procesów technologicznych w Elektrowni Kozienice. Próg podpiętrzający pozwoli na utrzymanie minimalnego bezpiecznego poziomu wody, przy którym będzie możliwa praca elektrowni bez konieczności wyłączania bloków energetycznych i co za tym idzie ograniczania produkcji.

Działamy zgodnie z prawem – podkreśla prezes Enei Wytwarzanie Krzysztof Sadowski. – Próg jest potrzebny dla poprawy bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Na podstawie oficjalnego wystąpienia PSE do Enei Wytwarzanie, uzyskaliśmy w szczególnym trybie zgodę Wojewody Mazowieckiego – wyjaśnia. Zgodnie z nią „spiętrzenie wód będzie wykonane do czasu ustabilizowania się sytuacji hydrologicznej na Wiśle”. Tak więc gdy poziom w rzece w sposób naturalny ustabilizuje się na wyższym poziomie, próg zostanie zdemontowany.

Budowa progu tymczasowego to nasze działanie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza – mówi wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. technicznych Piotr Andrusiewicz. – Jako firma ponosimy dodatkowe koszty, ale jest to sytuacja szczególna. Elektrownia Kozienice jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i w sytuacji kiedy z powodu niskiego stanu wody w Wiśle może dojść do ograniczeń w produkcji energii elektrycznej, musimy działać z wyprzedzeniem – dodaje Andrusiewicz.

Przegroda ma charakter tymczasowy i nie ingeruje w sezonowe cykle poziomów wód Wisły. Wszystkie prace są realizowane pod nadzorem przyrodniczym ekologów z Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego i współpracujących z nimi ichtiologów. Pomimo tymczasowości progu, dla ryb będzie wykonana tzw. przepławka kaskadowa. To specjalny fragment przegrody, w którym są zainstalowane komory, dzięki którym ryby mogą przepływać zarówno w górę jak i w dół rzeki.

Żegluga na Wiśle została wstrzymana jedynie na czas budowy progu, jest więc to rozwiązanie tymczasowe. Budowany próg będzie przeszkodą jedynie przy bardzo niskich stanach wody, przy których szlak żeglowny jest praktycznie zamknięty. Przy stanach wody średnich i wyższych żegluga może się odbywać bez przeszkód. W szczególnych przypadkach, będzie możliwość otwarcia specjalnego odcinka tzw. „kanału obiegowego” o szerokości 24,5 m i przepuszczenia statków żeglugi śródlądowej. Istnieje także możliwość przewiezienia łodzi lądem.

Budowa stałego progu na Wiśle to odrębny projekt, który znajduje się dopiero w fazie przygotowania do realizacji. Trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej, prowadzona jest aktualizacja Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko. Progi stałe i tymczasowe są budowane w różnych technologiach, nie ma więc możliwości by próg tymczasowy został przekształcony w stały.

Agata Reed
Rzecznik Prasowy Enea Wytwarzanie

Tygodnik OKO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.