Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

EKSPRESOWA SESJA RADY MIASTA PIONKI

Lipiec 21, 2015

We Wtorek 14 lipca 2015 r. o godz. 18:00 odbyła się X z kolei sesja Rady Miasta Pionki. 1/3 radnych była nieobecna, całe szczęście wymagane gremium zostało zachowane.

Tego wieczora pod głosowanie poddano jedną uchwałę, która dotyczyła utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy miasta Pionki. Już podczas nadchodzących wyborów siedziba komisji wyborczej obwodu nr 16 znajdować się będzie w budynku oddziału chorób wewnętrznych w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1. Natomiast obwód nr 17 w budynku Szpitala Rejonowego w oddziale chirurgii przy ul. 15 Stycznia 1.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Jakub Skiba

Tygodnik OKO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.