Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

„DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” W ZS NR 1

Marzec 1, 2016

Wizyta Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i „Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

1 marca to dzień, w którym przywracamy pamięć i cześć żołnierzom podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Walczyli oni z sowietyzacją kraju i wprowadzaniu władzy komunistycznej. Przez nowe władze potraktowani zostali jak „bandyci” i „zapluty karzeł reakcji”. Ścigani i mordowani przez aparat bezpieczeństwa ginęli bez śladu. Do obecnych czasów nie udało się odnaleźć wielu z Nich.

Aby przywrócić im cześć, pamięć i tożsamość uczniowie Zespołu Szkół 29.02.2016r. wzięli udział w konkursie pod patronatem Marszałka Senatu Pana Stanisława Karczewskiego. Uroczystość uświetnił swą obecnością Pan Marszałek, który przybliżył młodzieży tematykę i cele konkursu. Wspólnie z uczniami z wielkim zainteresowaniem wysłuchał prezentacji przygotowanych przez Adriannę Maciąg, Patrycję Lis, Patryka Korcza i Adriana Kocyka. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali zaproszeni przez Pana Marszałka do udziału w drugim etapie, który odbędzie się w Nowym Mieście nad Pilicą. Tam uczniowie zmierzą się z testem wiedzy dotyczącym tematyki a także spotkają się z żyjącymi bohaterami tamtych czasów.

Źródło: Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

IMG_3234

IMG_3236

IMG_3237

IMG_3238

IMG_3245

IMG_3250

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

3 odpowiedzi na “„DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” W ZS NR 1”

 1. cyklop2 pisze:

  Ale gafa! Rzeczywiście rzetelne dziennikarstwo. Dobra zmiana, panowie niepokorni dziennikarze.
  Przecież ZSZ nie istnieje od bodaj 15 lat!

 2. cyklop2 pisze:

  Jasne, że już nie ma, bo po moim komentarzu tekst został edytowany…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.