Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

DZIEŃ OTWARTY W CKZiU W NOWEJ WSI

Kwiecień 4, 2016

21 marca przywitaliśmy nie tylko wiosnę, ale również licznie przybyłych gimnazjalistów pragnących poznać ofertę edukacyjną Technikum imienia Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Przygotowaliśmy dla nich stoiska promujące różne kierunki kształcenia. Zaprezentowaliśmy zawody, które szkoła miała już w swoim wykazie: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik geodeta, technik organizacji reklamy, a także nowy – technik spedytor.

Gimnazjaliści mogli porozmawiać z uczniami kształcącymi się w określonych zawodach. Tajniki edukacji prezentowaliśmy poprzez wykonywanie zadań związanych z kierunkami kształcenia i uczestnictwo w konkursach tematycznych.

Uczniowie klas III gimnazjów zwiedzili szkołę i bursę. Nadwątlone trudami wędrówki siły mogli pokrzepić przy stoisku „Coś na ząb”. Podczas spotkania z panią dyrektor poznali zasady naboru do klas pierwszych techników.

21 marca udowodniliśmy, że w szkole poznajemy nie tylko tajniki wiedzy ogólnej i zawodowej, lecz także rozwijamy talenty. Tego dnia bowiem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów w ramach Szkolnego Przeglądu Kulturalnego.

Różne środki ekspresji artystycznej zaprezentowano w konkursie „Wiosenne kabarety”. Występy sceniczne stały się okazją do realizacji myśli Ignacego Krasickiego: „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”. Śmialiśmy się przede wszystkim ze szkolnej rzeczywistości. Wyłonieniu talentów muzycznych służył przegląd muzyczny – „The Voice of ….. Nowa Wieś”. W tym konkursie usłyszeliśmy wokalistów – klasowe chóry, solistów, a także – co zasługuje na uznanie – jedną instrumentalistkę. Ucieczką od szarości, na co dzień towarzyszącej naszym strojom, był pokaz wiosennej mody z motywem kwiatowym. Na koniec obejrzeliśmy fryzury „na impre”. Pomysłowych stylizacji mogliby pozazdrościć najlepsi mistrzowie grzebienia.

21 marca był niewątpliwie dniem pełnym wrażeń zarówno dla gospodarzy jak i zwiedzających szkołę gimnazjalistów, zadowolonych z tego, że wysiedli na przystanku Nowa Wieś.

Źródło: CKZiU w Nowej Wsi

DSCF4262

DSCF4326

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.