Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

DIECEZJALNE OBCHODY ŚDM W TOKU

Lipiec 24, 2016

Sobota 23 lipca obfitowała w liczne atrakcje towarzyszące diecezjalnym obchodom Światowych Dni Młodzieży. Nasza redakcja udała się do Muzeum Wsi Radomskiej, aby porozmawiać z uczestnikami z naszego regionu.

Najpierw natrafiliśmy na grupę z Jedlni. W miejscowości tej znalazło się 10 osób z Namibii. Zapytaliśmy jedną z uczestniczek – Natalię – o różnice w przeżywaniu religii przez gości i gospodarzy. Odpowiedziała: „U nas msze święte odbywają się na poważnie, na siedząco. U nich więcej miejsca poświęca się na śpiew, taniec, wychwalanie Pana…”.

Pytany o swoje wrażenia Patryk z Kozienic zwrócił uwagę na pielgrzymkę do Wysokiego Koła, jaka odbyła się dzień wcześniej – 22 lipca. Zasygnalizował, że prócz mszy celebrowanej przez bp. Adama Odzimka, goście i gospodarze mogli poznać się lepiej dzięki zabawom integracyjnym oraz wspólnym śpiewom.

Choć Garbatkę-Letnisko nie odwiedzili pielgrzymi, to tamtejsza parafia silnie zaangażowała się w ŚDM. Ks. Kamil Kowalski komentuje sprawę następująco: „Przygotowywaliśmy się do Dni przez ostatnie lata, uczestniczyliśmy w młodzieżowych apelach, [delegaci z Garbatki-Let. – przyp. red] są wolontariuszami, są też uczestnikami – w poniedziałek pojadą do Krakowa”. Będzie to 35 osób.

W sobotę rozegrano też „ŚDM-owy mundial”. I miejsce zajęła Ukraina, II Białoruś, III Polska.

Red.
Fot. Tygodnik OKO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.