Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

CZADOSTOP! TO WARTO WIEDZIEĆ

Listopad 26, 2015

Zabezpieczenie własnego domu przed czadem to nie tylko montaż czujnika. Dużo ważniejsza jest konserwacja i kontrola systemów wentylacyjnych i kominowych, zarówno w budynkach jednorodzinnych jak również w wielorodzinnych. Czynność tą wykonuje kominiarz, a przegląd kominiarski to nie tylko obowiązek regulowany przez prawo, to przede wszystkim profilaktyka – zabezpieczenie zdrowia i życia lokatorów.

Powietrze w szczelnym mieszkaniu to istna trucizna. Gaz z kuchenki lub podgrzewacza wody, opary z kuchni czy też wydychany przez domowników dwutlenek węgla to skład tego, czym na co dzień oddychamy. Latem dużo częściej przewietrzamy mieszkanie, w większości mieszkań nawet przez całą dobę są uchylone lub rozszczelnione okna, ale tak samo jak latem, tak też zimą organizm potrzebuje dostępu do powietrza o określonym składzie.

W wielu mieszkaniach, w trosce o „uciekające ciepło” lokatorzy zasłaniają kratki wentylacyjne, stwarzając bardzo poważne zagrożenie dla siebie i innych domowników. Mieszkanie oddycha, systemy wentylacyjne zaprojektowane są nie po to, żeby zrobić na złość domownikom, ale zadbać o ich zdrowie, bezpieczeństwo a także w skrajnych przypadkach ratować życie poprzez odprowadzenie niebezpiecznych gazów w przypadku pojawienia się ich na skutek wadliwie działających urządzeń domowych.

Technologia idzie do przodu, ale prawa fizyki pozostają niezmienne… Montowane dawniej okna drewniane nie były aż tak szczelne, dzięki czemu wymiana powietrza odbywała się w sposób prawidłowy. Świeże powietrze dostawało się do mieszkań przez nieszczelności w oknach, zgodnie z zasadami fizyki zimne opadało na dół przechodząc przez zamontowany pod oknem grzejnik. W ten sposób ciepłe świeże powietrze unosiło się do góry wypełniając całe mieszkanie tym, czego nasz organizm potrzebuje do oddychania. Dzięki prawidłowej wymianie powietrza efekt ciągu zwrotnego nie występował, a wentylacja zamiast zaciągać spaliny i zużyte powietrze od sąsiadów, przyłączonych do tego samego systemu, wydalała je na zewnątrz budynku.

Pamiętaj! odwrotny ciąg jest bardzo niebezpieczny, ponieważ wywołuje zasysanie spalin wydostających się z przewodów spalinowych oraz dymowych i wtłacza je do budynku. Ponadto niewłaściwie działająca wentylacja nie odprowadza gazów (produktów spalania), które mogą się wydostawać z wadliwie działających urządzeń grzewczych.

Nowoczesne plastikowe okna, które kilkanaście lat temu stały się hitem wyglądają elegancko, estetycznie, nie trzeba było ich malować a co najważniejsze były w końcu szczelne. System wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), w który wyposażone jest większość budynków jedno i wielorodzinnych zakładał swobodny napływ świeżego powietrza do budynku, dzięki szczelinom w oknach i drzwiach. Stolarka okienna zazwyczaj w standardzie nie posiada nawiewników, a ich brak zakłóca nie tylko wentylację mieszkania, ale też uniemożliwia prawidłową pracę wyciągów powietrza, spalin, okapów kuchennych, itp.. Nadmierne uszczelnienie mieszkań i domów stanowi bardzo duży problem. Brak dopływu świeżego powietrza przez nawiewniki lub lekko rozszczelnione okna jest przyczyną „zaciągania” powietrza często silnie zanieczyszczonego, przez kanały wentylacyjne, których prawidłową funkcją jest wydalanie zużytego powietrza.

Jeżeli w Twoim mieszkaniu występuje efekt ciągu zwrotnego, czyli kratka wentylacyjna „dmucha”, przeprowadź mały eksperyment. Lekko rozszczelnij okno tak, aby umożliwić dopływ powietrza ale nie wywoływać przeciągu, uchyl drzwi łazienki lub udrożnij wentylację w drzwiach i odczekaj aż system wentylacji się ustabilizuje. Wykonanie tej czynności nie ochłodzi mieszkania a świeże, ogrzane powietrze dotrze do łazienki i jako zużyte zostanie prawidłowo wydalone.

Więcej informacji na temat ochrony przed czadem znajdą Państwo na stronie akcji Czadostop


czadostop - czy wiesz ze

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.