Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

SZALEŃSTWO POGODOWE W MAZOWIECKIM

Lipiec 22, 2015

Według Rzecznika Prasowego Wojewody Mazowieckiego strażacy musieli interweniować przeszło 2 tysiące razy. Bez prądu w kulminacyjnym momencie nawałnic było 28 tysięcy odbiorców. Na szczęście nikt nie został ranny.

Uszkodzenia budynków mieszkalnych i gospodarczych, zniszczone dachy, zerwane linie energetyczne, szkody w uprawach rolnych oraz podtopienia to efekt frontów burzowych, które przeszły w sobotę i niedzielę nad województwem mazowieckim. Najwięcej zdarzeń wystąpiło w powiatach: radomskim, przasnyskim, ciechanowskim, makowskim, sierpeckim, żyrardowskim oraz w Warszawie. Według wstępnych danych straży pożarnej łącznie, od soboty 18 lipca, w województwie zostało poważnie uszkodzonych blisko 280 dachów w domach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. Silny wiatr powalił ponad 1 600 drzew, wystąpiło około 50 podtopień. Awarie energii elektrycznej są stale usuwane, obecnie bez prądu pozostaje ponad 39 tys. odbiorców (stan na godz. 13:00). Nie występują utrudnienia na drogach. Samorządy rozpoczęły już szacowanie strat, by zweryfikować skalę zniszczeń w budynkach i gospodarstwie.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej burze, już o nieco mniejszym nasileniu, będą przechodzić w nocy z wtorku na środę (głównie na zachodzie kraju) oraz z czwartku na piątek (na południu).

INFORMACJA PRASOWA, 21 LIPCA 2015 r.

Straty w rolnictwie, niski poziom wód w rzekach, pożary – skutki suszy na Mazowszu.

Brak deszczu i temperatura powyżej średniej – tak wyglądały ostatnie dwa miesiące na Mazowszu. Woda w rzekach jest na poziomie niskim a w lasach występuje zagrożenie pożarowe. 200 gmin (na 314) jest objętych suszą rolniczą*. Na wniosek wójtów wojewoda powołał już 37 komisji szacujących straty w ponad 11 tys. gospodarstw rolnych. Prognozy przewidują, że sierpień również będzie gorący.

Apeluję do samorządowców o jak najszybsze prace komisji terenowych do spraw szacowania strat w rolnictwie – powiedział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Komisje terenowe pracują już w powiatach: płockim, sierpeckim, płońskim, gostynińskim, ciechanowskim, nowodworskim, ostrowskim, sochaczewskim, pułtuskim, przasnyskim, makowskim, mławskim, żuromińskim i żyrardowskim. Zagrożenie suszą obejmuje przede wszystkim następujące typy upraw: zboża jare (200 gmin), rośliny strączkowe (83 gminy), rzepak, rzepik, zboża ozime oraz krzewy owocowe (38 gmin).

Producenci rolni po oszacowaniu strat mogą korzystać z różnych form pomocy, takich jak m.in.: kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, odroczenie terminu płatności składek w KRUS, ulg w podatku rolnym oraz wsparcia oferowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Podstawą do wystąpienia o pomoc jest stwierdzenie szkody w uprawach. Informacja o poniesionych stratach musi znaleźć się w protokole, który przygotuje komisja terenowa – poinformował Marcin Podgórski, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Stan niski wód w rzekach utrzymuje się na Wiśle, Bugu, Narwi (zagrożenie pracy Elektrowni w Ostrołęce), Wkrze i dolnym odcinku Pilicy. Obniżył się poziom wód podziemnych, co mogą odczuć osoby czerpiące wodę ze studni gospodarskich (kopanych). Ujęcia wody pitnej nie są zagrożone. Niemniej, wojewoda w piśmie wysłanym do samorządów przypomniał o monitorowaniu działania sieci wodociągowych. Możliwe działania doraźne w gestii samorządów w czasie upałów i suszy to zabezpieczanie kąpielisk i zapewnienie wody pitnej w miejscach ogólnodostępnych.

Susza przyczyniła się do wysuszenia ściółki w lasach. Od 1 kwietnia do 9 lipca br. doszło do ponad 1400 pożarów. Straż pożarna dwa razy dziennie monitoruje m.in. wilgotność ściółki i na tej podstawie określa stopień zagrożenia pożarowego. W lipcu utrzymywało się na dużym (3 stopień) i średnim poziomie (2 stopień). Obecnie 2 stopień występuje w południowej części województwa, na zachodzie – 1 stopień (zagrożenie małe).

 
Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Tygodnik OKO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.