Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

BILETY DO WYGRANIA – CYRK KORONA W GRÓJCU

Marzec 9, 2016

15 marca w Grójcu o godz. 17:00 wystąpi Cyrk Korona. Cyrkowcy zaprezentują program „Odwiedziny u rodziny”.

Bilety będzie można nabyć w dniu występu w kasie cyrkowej. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 693 101 729.

Bilety można zdobyć już dziś. Pierwsze osiem osób, które prześlą swoje zgłoszenie na adres konkurs@tygodnikoko.pl otrzyma darmowe wejściówki dla osoby dorosłej i dziecka do lat 3 (!).

Cyrk Korona powstał w 1993 roku, dziś jest największym cyrkiem działającym w Polsce. Na swojej scenie od lat prezentuje różnorodne, międzynarodowe widowiska z udziałem najlepszych aktorów cyrkowych. Na arenie Cyrku Korona gościło wiele gwiazd estrady, sportu i kina, m.in: Dorota „Doda” Rabczewska, Anna Przybylska, Andrzej „Piasek” Piaseczny, Dariusz Michalczewski, Piotr Adamczyk, oraz Maryla Rodowicz a także Ewelina Lisowska Od 2009 roku Cyrk Korona jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Cyrków – ECA, którego honorowym prezydentem jest Księżna Monako Stefania Grimaldi. Cyrk Korona jest organizatorem Festiwalu Talentów, największej imprezy cyrkowej w Polsce, która od 2010 roku cyklicznie na przełomie września i października odbywa się w Warszawie i przyciąga pod namioty tłumy widzów i dziennikarzy.

Red.

ODWIEDZINYuRODZINY__onglerka

ODWIEDZINYuRODZINY_Konie

ODWIEDZINYuRODZINY_Linoskoczek

ODWIEDZINYuRODZINY_Papugi

ODWIEDZINYuRODZINY_Sztrabaty

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.