Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PODCZAS FERII

Styczeń 30, 2016

Sprawdzanie miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, kontrole sprawności technicznej autokarów oraz nadzór nad tzw. dzikimi lodowiskami to niektóre rekomendacje wojewody mazowieckiego dotyczące akcji „Bezpieczne ferie 2016„. 1 lutego dzieci z Mazowsza rozpoczną zimowy wypoczynek, a służby będą przeprowadzać wzmożone kontrole od 29 stycznia.

Wojewoda zarekomendował kontrole w zakresie kontroli nielegalnej sprzedaży nieletnim alkoholu, papierosów i substancji psychoaktywnych (dopalaczy) oraz zwiększenie działań prewencyjnych m.in. na dworcach kolejowych.

Ferie zimowe to czas odpoczynku i zabawy dla najmłodszych, ale również okres wzmożonej pracy służb oraz inspekcji. Wszystkim nam zależy, aby nasze dzieci mogły spędzić wolny czas w atrakcyjny, ale przede wszystkim bezpieczny sposób. Dlatego zgłaszajmy ewentualne nieprawidłowości do odpowiednich służb – apeluje Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki.


Sprawdź czy zimowisko zostało zgłoszone

Każdy organizator wypoczynku ma obowiązek zgłosić go do Kuratorium Oświaty minimum 21 dni przed rozpoczęciem zimowiska. Można to zrobić, korzystając z formularza online, zamieszczonego na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl – link do strony. Dzięki internetowej bazie organizatorów, każdy rodzic może sprawdzić, czy zimowisko zostało zgłoszone.

Służby kontrolują miejsca wypoczynku pod kątem jakości żywienia, higieny i ochrony przeciwpożarowej. Inspekcja sanitarna sprawdza m.in. stan higieniczny obiektów wypoczynkowych, warunki sanitarne stołówek, stan techniczny wyposażenia oraz łazienek. Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzają inspekcje w zakresie stanu technicznego budynków. Wizytatorzy kuratorium oświaty kontrolują m.in. kwalifikacje kadry oraz wykonanie zapowiadanego programu wypoczynku.


Sprawdź autobus, który wiezie Twoje dziecko

Bezpieczny Autobus (www.bezpiecznyautobus.gov.pl – link do strony) to uruchomiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych e-usługa, dzięki której można szybko i w łatwy sposób sprawdzić informacje o autobusie lub autokarze, którym planowana jest podróż. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu, aby dowiedzieć się m.in. czy ma ważne ubezpieczenie OC oraz obowiązkowe badanie techniczne.

www.bezpiecznyautobus.gov.plPonadto policja i inspekcja transportu drogowego sprawdzą stan techniczny autokarów, trzeźwość kierowców oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Miejsca kontroli autokarów na Mazowszu oraz numery interwencyjne dostępne na stronie www.mazowieckie.pl pod banerem Bezpieczne Ferie. Na prośbę organizatorów lub rodziców inspekcje będą wykonywane również w innych miejscach.

bezpieczny-autobus

Ważne telefony służb i inspekcji

 • · 112 – numer alarmowy z telefonu komórkowego;
 • · 997 – Policja;
 • · 998 – Państwowa Straż Pożarna;
 • · 999 – Pogotowie Ratunkowe;
 • · 22 551 24 00 wew. 3044 Mazowieckie Kuratorium Oświaty;
 • · 22 432 10 24, 22 432 10 04 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
 • · 22 863 90 12 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 • · 22 831 60 82 Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Warszawie;
 • · 48 363 51 87 Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Radomiu.

Źródło: Zespół prasowy wojewody mazowieckiego

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.