Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

BĘDZIE PRZEŁOM W SPRAWIE BUDŻETU?

Luty 5, 2014

   Regionalna Izba Obrachunkowa skierowała 28 stycznia pismo do Przewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko, w którym informuje, że wszczęto postępowanie w sprawie uznania za nieważną uchwałę budżetową. Na razie wstrzymano jej wykonanie, a rada ma czas do 14 lutego na wprowadzenie zmian.

Od dnia otrzymania pisma, gmina realizuje budżet na podstawie prowizorium, czyli projektu przedłożonego przez wójta Piotra Leśnowolskiego. Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała radę gminy do naprawienia nieprawidłowości w przyjętej uchwale. Jeżeli nieścisłości nie zostaną usunięte, RIO podejmie tzw. Rozstrzygnięcie nadzorcze i sama ustali budżet.

W swoim piśmie RIO podkreśliła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi dokument strategiczny.  – Jeżeli rada nie dokona tej naprawy, to izba dostosuje sama budżet pod podjęty i obowiązujący WPF – tłumaczyła Krystyna Dadej-Winiarska, była skarbnik gminy i dodała: – W budżecie było wiele nieprzemyślanych zapisów, które doprowadziłyby m.in. do tego, że taka placówka jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie mógłby normalnie funkcjonować. Nie było tam środków choćby na pensje dla pracowników.

Waldemar Lewandowski i Tadeusz Kuropieska

Waldemar Lewandowski i Tadeusz Kuropieska

Będzie kompromis?

– Pan Wójt chce żebyśmy przyjęli jego projekt bezkrytycznie, nie chce z nami dyskutować o poszczególnych zmianach, tylko trwa przy swoim i nie ustępuje, chociaż sam wnosił poprawkę do uchwały dotyczącą dochodów gminy – mówi przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kuropieska. RIO wskazała, że rada sama powinna zająć się tym problemem. – Nie bardzo rozumiem, że rada sama ma to wszystko zrobić. Potrzeba współpracy z urzędem. Czasu jest niewiele, ale przy chęci współpracy i odrobinie dobrej woli, możemy te sytuację rozwiązać bardzo szybko. Potrzeba jednego dnia na przeliczenie przez pracowników urzędu wszystkich wartości, kolejnego na obrady komisji budżetowej i dyskusje oraz następnego na nadzwyczajne posiedzenie rady. Powinniśmy sami ustalić budżet, a nie czekać na to, aż narzuci nam go RIO – dodaje Tadeusz Kuropieska.

Sprawę komentuje Piotr Leśnowolski, wójt gminy. – Złożyłem projekt do biura rady. Z mojej strony jest chęć współpracy, ważne jest to, żebyśmy sami ustalili budżet. Ale musimy pamiętać, że teraz inicjatywa leży po stronie rady. Przewodniczący musi zwołać komisję i sesję. Uważam, że obrady komisji budżetowej, w której wezmą udział pracownicy gminy i skarbnik są niezbędne w tej sytuacji – tłumaczy Piotr Leśnowolski.

Piotr Leśnowolski

Piotr Leśnowolski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.