Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

B.PREZESI Z ZARZUTAMI, PRACOWNIK W ARESZCIE

Grudzień 22, 2013

To nie są dobre dni dla byłych prezesów Elektrowni Kozienice.

Prokuratura Rejonowa w Grójcu prowadzi postępowanie w wyniku , którego byłemu prezesowi Enea Wytwarzanie S.A. – Krzysztofowi Z. postawiono zarzut z art. 296a par.1 KK  tj. przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 3000 euro. Podejrzany nie składał jeszcze zeznań. Natomiast Stanisławowi P. byłemu wiceprezesowi ds. strategii i rozwoju  spółki, przedstawiony został zarzut zniszczenia protokołu z jednego z postępowań przetargowych. – Podejrzany był już przesłuchany, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień,  poinformował nasz tygodnik Tomasz Kulpa, prokurator rejonowy w Grójcu.

************************
-W październiku br. CBŚ zatrzymało Jacka C. pracownika Elektrowni Kozienice. Dopiero teraz możemy opublikować komunikat jaki w tych dniach na nasz adres nadesłał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Przemysław Nowak. Oto jego treść:
Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez CBŚ postępowanie dotyczące produkcji i przemytu znacznej ilości narkotyków. W postępowaniu tym jest kilku podejrzanych. Wśród nich jest zatrzymany w październiku 2013 r. Jacek C. Podejrzanemu Jackowi C. postawiono w sumie 5 zarzutów popełnienia przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Jacek C. został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.
Postępowanie to pozostaje w toku. Przeprowadzane będą dalsze czynności dowodowe, w tym polegające na przesłuchiwaniu świadków i podejrzanych. Wobec powyższego nie ma w chwili obecnej możliwości udzielenia dalszych informacji, w tym w szczególności nie ma możliwości poinformowania o treści stawianych podejrzanym zarzutów, ani o treści uzyskanego materiału dowodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.