Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

AWANS SIATKARZY DO II LIGI!!

Maj 16, 2016

Weekend 13-15 maja był bardzo ważny dla kozienickich fanów siatkówki. W rozegranych wówczas spotkaniach drużyna KKS Kozienice wywalczyła awans do II ligi.

W turnieju spotkały się cztery drużyny: BTS Elektros Bolesławiec, KKS Kozienice, MUKS Ziemia Milicka Milicz, UKS IFLO Kosmet-Hurt Biała Podlaska. Codziennie rozgrywano po dwa spotkania.

Kozieniccy siatkarze czuli presję jaka na nich spoczywa. W początkowych fazach spotkań wyczuć można było pewne zdenerwowanie. Jednak po kilku zdobytych i utraconych punktach zawodnicy KKS pokazywali swoje prawdziwe oblicze. Nie mniej ważny był doping – bębny, piszczałki oraz gardła kibiców w wypełnionej po brzegi hali sportowej niosły się echem.

Piątkowy mecz KKS z UKS zakończył się zwycięstwem Kozieniczan 3:0. Następnego dnia drużyna Marka Grzelczaka i Krzysztofa Łuczyńskiego poszła za ciosem zwyciężając MUKS 3:1. Serię zwycięstw zamknęło niedzielne spotkanie z BTS, które zakończyło się wynikiem 3:0. Ostateczna klasyfikacja rozgrywek przedstawia się następująco: I miejsce – KKS Kozienice, II miejsce – BTS Elektros Bolesławiec, III miejsce – UKS IFLO Kosmet-Hurt Biała Podlaska, IV miejsce MUKS Ziemia Milicka Milicz.

Red.
Fot. Tygodnik OKO


WP_20160514_21_40_50_Pro


Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.