Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ANDRZEJKI NA DROGACH

Listopad 30, 2015

Od piątku policjanci z powiatu radomskiego zwiększyli kontrolę na drogach w celu wyeliminowania z ruchu kierujących, kierowców na tzw. „podwójnym gazie”.

Policjanci podczas weekendu przeprowadzali kontrole na terenie powiatu radomskiego. Funkcjonariusze kontrolowali przede wszystkim stan trzeźwości kierujących. W szczególności dotyczyło to rejonów lokali gastronomicznych oraz dyskotek. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Podczas weekendu policjanci sprawdzili stan trzeźwości ok. 2,5 tysiąca kierowców, z czego jedynie, albo AŻ 8 prowadziło pojazdy pod wpływem alkoholu.

Policjanci z Pionek zatrzymali w niedzielę kompletnie pijanego kierowcę bez prawa jazdy. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Natomiast na terenie gminy Jedlińsk 50-letnia kobieta kierowała autem mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Wciąż mimo apeli policji zdarzają się przypadki, gdzie kierowcy pod wpływem alkoholu wsiadają do aut. Przypominamy, że do najtragiczniejszych w skutkach wypadków dochodzi właśnie z udziałem pijanych kierowców.

Mat. Justyna Leszczyńska KMP Radom

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.