Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

140. ROCZNICA URODZIN MARII KOMORNICKIEJ

Czerwiec 10, 2016

W sobotę 4 czerwca świętowaliśmy 140. rocznicę urodzin poetki Marii Komornickiej. Różne wydarzenia kulturalne zostały zorganizowane tego dnia w pobliskim Warce – Grabowie nad Pilicą, gdzie urodziła się poetka oraz w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

Do Grabowa i Warki przybyło wielu znamienitych gości. Obecni byli przedstawiciele rodziny Komornickich na czele z prof. Tomaszem Komornickim i Zofią Dernałowicz, przedstawiciele świata naukowego i literackiego na czele z panią prof. Brigittą Helbig-Mischewski oraz Sylwią Zientek, nauczyciele poloniści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych z terenu powiatu kozienickiego, grójeckiego, Grabowa i Warki oraz wielu miłośników poezji Marii Komornickiej.

W Zespole Szkół w Grabowie odbyła się cześć oficjalna, podczas której wręczono nagrody uczniom oraz rodzicom, którzy wzięli udział w konkursach wiedzy o Komornickiej. Zorganizowano spacer po Grabowie śladami poetki, podczas którego można było wiele dowiedzieć się od Zofii Dernałowicz, która pamięta jeszcze Marię Komornicką i przedwojenny Grabów. Złożono kwiaty pod figurą Marii.

Uroczystość w Grabowie zakończył bardzo interesujący i wzruszający program artystyczny zorganizowany w ramach tzw. „Kawiarni Marii” pt. „Życie listami pisane”. Uczniowie Zespołu Szkół w Grabowie czytali listy poetki, przypominając jednocześnie jej skomplikowany i tragiczny życiorys. Na terenie szkoły zorganizowano również księgarnię, w której można było nabyć pozycje książkowe o Komornickiej.

W drugiej części dnia, goście przemieścili się do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. W bibliotece pałacu Pułaskich odbył się wernisaż wystawy rękopisów Marii Komornickiej ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie pt. „Jestem”. Zostały wystawione m.in.: rękopis „Księgi poezji idyllicznej”, który powstał w Grabowie w latach 1917-1929, listy Marii do matki Anny pisane z zakładów dla psychicznie chorych, dwa ostatnie listy poetki do siostry Anieli oraz rękopis kilku wierszy. Po wernisażu, w sali Centrum Edukacyjno-Muzealnego odbył się bardzo ciekawy wykład prof. Brigitty Helbig-Mischewski o Marii Komornickiej i marginalizacji wybitnych kobiet. Kolejnym punktem programu była interpretacja utworów Komornickiej przygotowana przez młodzież gimnazjum w Grabowie pod kierunkiem Grażyny Wnuk.

Obchody 140. rocznicy urodzin poetki zakończył koncert artystów Piwnicy pod Baranami: Oli Maurer, Doroty Ślęzak, Urszuli Makosz, Macieja Półtoraka, Pawła Pierzchały, Michała Półtoraka. Po raz pierwszy śpiewano poezję Marii Komornickiej. Utwór „Pokusa wiatru wiosennego” z refrenem „Każdy ból nowym niebem Cię obdarzy”, w wykonaniu Oli Maurer zabrzmiał jak przesłanie poetki.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich przybyłych Gości, do Współorganizatorów, Partnerów i Sponsorów.

Patronat Honorowy nad uroczystością objęli:

 • – Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
 • – Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego;
 • – Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego;
 • – Euzebiusz Strzelczyk – Wójt Gminy Grabów nad Pilicą;
 • – Prof. Maria Podraza – Kwiatkowska;
 • – Prof. Maria Janion;
 • – Prof. Brigitta Helbig-Mischewski;
 • – Prof. Tomasz Komornicki;
 • – Zofia Dernałowicz.

Organizatorzy:

 • – Wójt Gminy Grabów nad Pilicą – Euzebiusz Strzelczyk.

Komitet Organizacyjny:

 • – Grażyna Ewa Wnuk – dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie w latach 1991-2006;
 • – Lucyna Domańska-Stankiewicz – naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kozienicach;
 • – Edyta Lusarczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie;
 • – Agnieszka Durajczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół w Grabowie;
 • – Zdzisław Karaś – Sekretarz Urzędu Gminy w Grabowie;
 • – Małgorzata Siekut- pracownik Urzędu Gminy w Grabowie
 • – Iwona Stefaniak – dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Partnerzy:

 • – Województwo Mazowieckie;
 • – Powiat Kozienicki;
 • – LGD „Puszcza Kozienicka”;
 • – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Sponsorzy:

 • – Wójt Gminy Grabów nad Pilicą – Euzebiusz Strzelczyk;
 • – Starosta Powiatu Kozienickiego;
 • – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce;
 • – Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”;
 • – Zespól Szkół w Grabowie nad Pilicą;
 • – „Drogmar” – Państwo Mariola i Dariusz Kulkowscy;
 • – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Źródło: Info. muzeum

IMG_7290

IMG_7341

IMG_7398

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.